JURSTAHOLMS MARINE

Pråmen Lillan


Byggd       1970                        

Mått        Längd    25  Meter.               
          bredd    12.10 Meter.                  
          Djup    1.5  Meter.               
          Djupgående 0.8  Meter.               
				  
Brutto       GT 99                      

Hjälpmaskin    1 x 175 hp scania type D11.            
          Hydraulic 1 x commercial.      

                           
                                   


Equipment (nav.)  1 x VHF.       

Supply tanks    Fuel:    9000 ltrs.  
          Fresh water: 9000 ltrs. 

       
Pdf blad  pdficon

Home page link