Jurstaholm Marine Support

När kvalitet, effektivitet och professionella resultat efterfrågas.

Om Oss


Jurstaholm etablerades år 1988 och har sedan dess haft som mål att alltid leverera en kvalitativ helhetslösning på alla typer av arbeten såväl över, under och intill vatten i Mälaren samt längs med Ostkusten.

Med ett stort fokus på hållbarhet och miljö ser vi alltid till att våra uppdrag utförs effektivt och med professionella resultat.

Säkerhet och arbetsmiljö erhålls väl genom användandet av certifierad säkerhetsutrustning, utbildad personal och kompetent arbetsledning.


Jurstaholm

Våra Tjänster

Jurstaholm Marine Support utför alla olika typer av marina entreprenader så som kabelförläggning, undervattensarbeten, spontning/pålning, sjötransporter, byggnation av kajer, muddring etc.
Med vår breda erfarenhet och flexibilitet kan vi erbjuda en helhetslösning för både stora som små uppdrag inom de flesta typer av vattenverksamheter.

Vi hyr även ut diverse pråmar, maskiner och redskap.

Uthyrning

Hyra ponton


Jurstaholm hyr ut specialanpassade pontoner för olika ändamål. Dessa pontoner är kopplingsbara och utformas efter erat specifika behov både i form av storlek och utrustning.

Även maskiner och utrustning finns att hyra och under vissa förutsättningar kan också våra arbetsfartyg chartras ut för att möta kundens behov.
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för offert